E-nummers, wat zijn dat?/ E numbers, what are they?

Je vindt e-nummers in zeer veel producten.
Maar wat zijn e-nummers nou eigenlijk? En waarom is er zoveel gedoe over dit onderwerp?
Ik zal het proberen toe te lichten in een (kort) informatief artikel.

E-nummers, wat zijn dat?

E-nummers staan voor alle toevoegingen in eten. Denk hierbij aan kleurstoffen, conserveringsmiddelen, anti-oxidanten, emulgatoren, smaakstoffen, geurstoffen, etc.
Dit betekent dat het om chemische, in een laboratorium gemaakte, additieven kan gaan. Maar het kan ook om natuurlijke additieven gaan, zoals vitamine C of citroenzuur.
Dit betekent ook dat er dus een onderscheid gemaakt kan worden in ‘goede’ en ‘slechte’ e-nummers.
Let op: bij goede en slechte maak ik geen onderscheid in natuurlijk of chemisch. Want ook natuurlijke e-nummers kunnen niet goed voor je zijn, denk aan sulfiet.

Waarom zijn er e-nummers die gezien worden als slecht?

De Europese Unie keurt elk e-nummer/additief volgens een streng protocol. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het effect van de verschillende e-nummers. Maar zoals bij veel onderzoeken in de voedingsindustrie zijn er veel tegenstrijdige onderzoeksresultaten te vinden.

Daarnaast worden er e-nummers goed gekeurd, waar een advies bij wordt gegeven voor maximale inname. Dit vind ik gek, want dat zou betekenen dat het bij een overdosis wel degelijk een negatief effect op je lichaam en gezondheid kan hebben.
Nu is het natuurlijk wel zo dat dit ook met natuurlijke producten het geval kan zijn.

Het dilemma met e-nummers is dat ze vaak niet bewezen schadelijk zijn, maar zeker ook niet bewezen onschadelijk!

Ik heb voor mezelf een aantal e-nummers die ik zoveel mogelijk vermijd. Van deze e-nummers is vaker genoemd dat deze wel degelijk schadelijk kunnen zijn, met name voor personen die er overgevoelig voor zijn.
Het past ook niet in mijn visie om zo puur mogelijk te eten.

E621:
E621 is een smaakversterker en heeft een slechte reputatie. Het wordt steeds vaker vermeden en met terug werkende kracht uit producten gehaald.
Lichamelijke effecten die voor kunnen komen bij het eten van E621: psychische klachten, neurologische aandoeningen, obesitas (doordat het eetlust opwekkend is), versterkt reumatische klachten, gezwollen lippen.
E621 wordt erg veel gebruikt in Aziatische keukens, met name in de Indonesische en Chinese keuken. Daarnaast wordt E621 aan veel soorten kant-en-klare bouillon, sauzen, maaltijden en soepen toegevoegd. Maar ook bijvoorbeeld aan chips, andere zoute snacks, vleeswaren en salades voor op brood.
Namen voor e621:
Ve-tsin / vetsin / ve-tjin
Mononatriumglutamaat
Natriumglutamaat
Nonosodiumglutamaat
MSG
glutamic acid
Gistextract
mononatrium L-glutamaat monohydraat / monosodium L-glutamate monohydrate
asi no moto / Ajinomoto
(bron:www.e621.nl)

E951:
E951 is een zoetstof, beter bekent als aspartaam. Het is een chemische zoetstof.
Aspartaam heeft de reputatie kankerverwekkend te zijn. Daarnaast kunnen klachten als hoofdpijn, neurologische aandoeningen en hartklachten voorkomen.
Ik neem het zekere voor het onzekere en vermijd aspartaam!
Aspartaam is te vinden in heel veel light producten, koek, snoep en andere kant-en-klare zoete snacks. Maar ook in kauwgom, voedingscapsules, bruis vitamines, en sommige gezoete zuivelproducten.

E220, E221 en E250:
Beter bekent als: zwaveldioxide, natriumsulfiet en natriumnitriet. Dit zijn conserveringsmiddelen. Veel mensen zijn overgevoelig voor deze e-nummers. Ze kunnen klachten veroorzaken als: maag en darmklachten, winderigheid, kortademigheid en hoofdpijn. Ook kunnen deze additieven de opname van bepaalde B-vitamines verminderen.
Je vind deze conserveringsmiddelen vooral in vlees, vleeswaren, gedroogd fruit, bier en wijn. Deze additieven voorkomen onder anderen dat het vlees gaat verkleuren.

E102:
Ook wel tartrazine genoemd. Dit e-nummer is een gele kleurstof. En is rondom dit e-nummer veel discussie ontstaan, omdat het hyperactiviteit en ADHD bij kinderen zou kunnen veroorzaken.
Dit additief vindt je vooral in snoep en zuivelproducten met een mooie gele kleur, zoals sommige soorten kaas, vla, margarine en pudding.

In boeken en online vindt je erg veel informatie over e-nummers. Veel informatie spreekt elkaar tegen. De e-nummer discussie zal volgens mij nog wel heel lang doorgaan.
Wel ben ik van mening dat het een goed idee is om de EU nieuwe testen en keuringen te laten doen.
Het zou namelijk zomaar eens kunnen dat alle welvaartsziektes, die steeds meer voorkomen, in verband liggen met de additieven in onze voeding.

Ik zeg: zoveel mogelijk vermijden! En nee, dat is niet zo moeilijk.
– Veel producten die van biologische aard zijn bevatten een stuk minder e-nummers (soms wel hoor dus let op!).
– Lees de etiketten! Er zijn vaak meerdere keuze’s voor een bepaald product, kies de ‘beste’ variant.
– Kook en bak zelf!
– Duik je keukenkast in en lees de etiketten van de producten, schrijf de e-nummers op en zoek op wat de verschillende e-nummers precies inhouden!

Zie dit maar als een stukje bewustwording;)

Mijn favoriete e-nummer: LIEFDE!

X Emma


You can find e numbers in a wide range of products. But what are they exactly? And why is there so much to do about this topic?
I will try and explain in a (short) informative article.

E-numbers, what are they?

E-numbers are additives in food. Additives like food coloring, preservatives, anti-oxidants, emulsifiers, flavorings, fragrances, etc. 
There are to groups, chemical additives made in a laboratory and natural additives, like vitamins or citric acid. 
This means that we can divide thee E-numbers is the ‘good’ and the ‘bad’ additives.

Note: when I talk about good or bad additives, I do not mean chemical as bad or natural as good. There are natural additives that are not really good for you, like sulphite.

Why do we see some additives as bad?

The European union needs to approve every E-number/ additive with a very strict protocol. There is a lot of research where they look into the effects of the different additives. But, like in many food research, there are a lot of contradictory outcomes around.

Also, there are approved E-numbers, that are given a maximum intake. I think this is a bit weird, because this would mean that these E-numbers could have a negative effect for your body and health. 
Now we should not forget that some natural products can have an negative effect for your health, when overdosing. 

The problem with the E-numbers is that most of the time they are not proven to be harmful, or bad for your health. But most of them are also not proven to be harmless!

I have some E-numbers I try to avoid at all times. These E-numbers are marked by some people as possibly harmful, especially for persons who are hypersensitive for the E-numbers or even allergic. 

Additives do not really fit in my vision, to eat as pure and natural as possible.

E621:
E621 is a flavoring and has a bad reputation. More often they take it out of products.
Physical effects you can get from eating food with e621 can be: mental complaints, neurological diseases, obesity (because it can stimulate the appetite), rheumatic disorders, swollen lips.  
E621 is used in a lot of Asian cuisines, especially in the Indonesian and Chinese kitchen. You will also find the E-number in a lot of processed food like: broth, sauces, ready-made meals and soups. But also on crisps and other salty snacks and meat products.

There are different names for e621:
Ve-tsin / vetsin / ve-tjin
Mono sodium glutamate
Sodium glutamate
MSG monohydrate
glutamic acid
Yeast extract
monohydrate
asi no moto / Ajinomoto

E951:
E951 is a sweetener, also known as aspartame. This sweetener is a chemical sweetener.
Aspartame has a reputation of being carcinogenic. Also it can cause headache, neurological diseases and heart discomfort.  
I feel like better being safe than sorry and that why I avoid all products that contain aspratame! 
You will find aspratame in a lot of light products, cookies, candy and other sweet processed sweet snacks. Aspartame is also added to chewing gum, vitamin capsules, effervescent tablets and some sweetened diary products. 

E220, E221 en E250:

Beter knows as: sulphur dioxide, sodium sulphite and sodium nitrite. The E-numbers are preservatives.

There a a lot of persons who are hypersensitive for the E-numbers. They can cause: digestive complaints, shortness in breath, headache and flatulence. The E-numbers can also reduce the intake of B-vitamins. 
You will find the E-numbers in meat, processed meat products, dried fruit, beer and wine. These E-numbers make sure the dried fruit and meat do not change color. 

E102:

Also know as tartrazine.

This E-number is yellow a food coloring. There is a lot of discussion going on about this E-number. Some persons say this E-number could be a reason for hyperactive behavior and ADHD in children.
This E-number is added to candy, diary products with a yellow color, like cheese, butter, margarine, puddings. 

You can find a lot of books and website about E-numbers. A lot of these information is contradictory. I think this E-number discussion and the research will be going on forever.
I think that they need to do new tests and research in Europe. It is quite interesting to have a look at the prosperity diseases and if there might be a connection with additives in our food.

My vision: Try to avoid additives as much as possible! And that is not really difficult.
– A lot of organic products do not contain E-numbers (sometimes they do, keep reading labels!)
– Read the labels on your products. Most of the time it is a possibility to compare products and get the ‘best’ option.
– Cook and bake fresh, from scratch.
– Have a look in your kitchen cabinet and read all the labels on your products, write down the E-numbers and google what they are! Like e330, that is ‘just’ citric acid.

Try to see this as a bit of awareness;) 

My favorite E-number: LOVE!

X Emma

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: